Vierogenprincipe

Het ‘vierogenprincipe’ heeft als doel het voorkomen van situaties waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik bij kinderen. Het ‘vierogenprincipe’ houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Bij peuterspeelzaal Johan de Witt staan er altijd twee leidsters op de groep. Vanaf de gang van het Van Heeckerenhuis is er op ieder moment gelegenheid om door de ramen mee te kijken en te luisteren door volwassenen die in het gebouw werken of les hebben. Bij toiletbezoek blijft de deur voldoende open. Ook hier kunnen de leidsters elkaar via het raam in het klaslokaal in de gaten houden en is er een extra controle op wat er gebeurt door voorbijlopende volwassenen. Een open indeling van het speellokaal en een open aanspreekcultuur tussen de leidsters zorgt voor een veilige omgeving voor de peuters. De leidsters moeten indien nodig het protocol kindermishandeling volgen. Zij zijn allen in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.