Mentorschap en overdrachtsformulieren voor de basisschool

Vergeet u niet uw kind tijdig bij de basisschool op te geven!

Aan ieder ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de dag dat uw kind aanwezig is en die uw kind goed kent. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Door het volgen van de ontwikkeling van uw kind kunnen de leidsters goed aansluiten op de individuele behoeften van uw kind en kan er door overleg met u worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van uw kind tegemoet kan worden gekomen. De hoofdleidster vertelt aan u en uw peuter aan de start van de peuterspeelzaalperiode mondeling wie de mentor van uw peuter is en stelt de mentor aan u en uw peuter voor. De mentor blijft daarna in contact met u en uw peuter over diens ontwikkeling en welbevinden.


De overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool is een grote stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken alle kinderopvangorganisaties en basisscholen in Wassenaar met digitale overdrachtsformulieren. In deze overdrachtsformulieren wordt de ontwikkeling van uw kind beschreven. Enige tijd voor de derde en vierde verjaardag van uw kind, vult de mentor de digitale overdrachtsformulieren in en maakt zij een afspraak met u om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken. Als zij constateert dat uw kind op een bepaald ontwikkelingsgebied voor- dan wel achterloopt, dan spelen de leidsters hierop in bij de begeleiding en bieden gepaste materialen aan. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders). De digitale overdrachtsformulieren worden volgens de Privacywetten opgeslagen en verstuurd. Met uw toestemming sturen wij deze overdrachtsformulieren naar de intern begeleider van de basisschool. Vergeet u niet uw kind tijdig bij de basisschool op te geven!