GGD-Inspectierapport

Dit onderzoek van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) wordt jaarlijks uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet Kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. U kunt het laatste rapport hier downloaden.