Coronabeleid (Covid-19)

De pedagogisch medewerkers van Peuterspeelzaal Johan de Witt houden zich aan de meest recente Coronamaatregelen in verband met het Coronavirus (COVID-19), zoals die opgesteld zijn door de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. U ontvangt een kopie van de Coronamaatregelen die op de peuterspeelzaal gelden van de hoofdleidster als uw kind op de peuterspeelzaal komt. Nieuwe ontwikkelingen omtrent het Coronavirus kunt u volgen op www.rijksoverheid.nl.