Begeleiding bij een hulpvraag m.b.t. uw peuter

Peuterspeelzaal Johan de Witt werkt samen met externe instanties zoals o.a. de Schooladviesdienst (SAD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0 tot 4 jaar, de GGD en het Sociaal Team, een samenwerkingsverband van de gemeente Wassenaar met maatschappelijke organisaties. Alle deelnemers van deze instanties volgen de wettelijke regels omtrent de privacy. Deze regels verplichten alle deelnemers tot geheimhouding.

Op het moment dat er een hulpvraag is m.b.t. uw peuter dan kan er door pedagogisch medewerkers en/of ouders contact opgenomen worden met bovenstaande instanties die advies, ondersteuning, hulp en zorg kunnen bieden op het gebied van gezondheidszorg, opvoeding en maatschappelijke kwesties.

Als er zorgen zijn of een kind dat is ingeschreven op een basisschool in Wassenaar daar een goede start kan maken, dan kan er contact opgenomen worden met een orthopedagoog van de SAD / het CJG die pedagogisch medewerkers en ouders kan adviseren. Eventueel kan er een observatie gedaan worden van uw kind. In overleg én alleen na toestemming van de ouder(s)/opvoeder(s) kan een kind op naam aangemeld worden bij de orthopedagoog. De orthopedagoog kan in overleg met een onderwijsspecialist advies geven bij de ontwikkeling van uw kind om daarmee de overgang naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen.