Oudercommissie

Peuterspeelzaal Johan de Witt heeft volgens de wettelijke eisen in de Wet Kinderopvang een oudercomissie ingesteld. De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen de belangen van de ouders met betrekking tot de opvang van hun kind op de peuterspeelzaal. U kunt bij de leden van de huidige oudercommissie aangeven dat u gei╠łnteresseerd bent in een functie binnen de oudercommissie. Als u wilt, kunnen zij u meer gedetailleerde informatie over de taken van de oudercommissie geven.