Geschillencommissie Kinderopvang

De peuterspeelzaal is geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang die de behandeling van klachten en geschillen van ouders en oudercomissies behartigt. Als u een klacht heeft en het Intern Klachtreglement van de peuterspeelzaal geen oplossing biedt, heeft de Geschillencommissie als voorportaal een Loket waar wordt geprobeerd de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation. Als er met dit zogenoemde Klachtenloket Kinderopvang (zie www.klachtenloket-kinderopvang.nl voor meer informatie) geen oplossing kan worden bereikt, dan kan de ouder/oudercommissie het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. U kunt het Geschilartikel Kinderopvang hier downloaden.