Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven door uw kind online aan te melden bij KOV-net. Uw kind wordt dan ingeschreven en op de wachtlijst geplaatst. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. U kunt uw kind inschrijven voor één of meerdere ochtenden per week. Als er plaats is, kunt u uw peuter diezelfde week nog laten beginnen. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot het begin van de nieuwe maand.

Met het maandgeld wordt hiermee rekening gehouden.

Als er geen plaats is op de ochtend(en) van uw keuze, komt uw kind op een wachtlijst te staan tot uw kind aan de beurt is.

Het aantal keren dat de peuters op de peuterspeelzaal komen, varieert van één tot vijf morgens per week. Het is ons gebleken dat peuters makkelijker wennen als ze meer dan één keer per week komen. Wij adviseren ouders daarom om hun kind minimaal twee keer per week te laten komen. Oudere kinderen komen meestal vaker om de overgang naar de basisschool makkelijker te laten verlopen.