Wie zijn wij

Peuterspeelzaal Johan de Witt is gevestigd in het Van Heeckerenhuis waar de peuters zowel binnen als buiten kunnen spelen.

De peuterspeelzaal is zelfstandig, dat wil zeggen dat hij officieel geen banden heeft met een van de basisscholen in Wassenaar, na de peuterspeelzaal kan uw peuter doorstromen naar de basisschool van uw keuze.

De praktijk wijst uit dat het merendeel van de peuters doorstroomt naar de Christelijke Basisschool Herenweg.

Er zijn per morgen maximaal veertien peuters, die begeleid worden door twee vaste beroepskrachten.

Elke groep bestaat uit peuters in de leeftijd van twee en drie jaar. Gemiddeld zijn er 30 verschillende peuters per week.Wij werken met vaste beroepskrachten, die op vaste morgens werken. Dit heeft als voordeel dat de peuters zich vrij snel aan ons kunnen hechten. Daarbij hanteren we een vast ochtendprogramma en werken we met vaste regels, zodat de peuters makkelijk kunnen wennen en zich snel thuis en vertrouwd voelen op de peuterspeelzaal. Binnen dit vaste ochtendprogramma spelen de leidsters flexibel in op allerhande gebeurtenissen en individuele behoeften van de peuters. Simone Hofstra-de, Yvonne van der VeldeĀ  en Lenore Meijerink zijn de drie vaste beroepskrachten op de peuterspeelzaal. Daarnaast is er ook een vaste vrijwilliger aanwezig die de peuters in hun ontwikkeling begeleidt, te weten Sandra de Geus. Klik hier voor meer informatie.

Peuterspeelzaal Johan de Witt heeft als doel: een gezellige, liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin de peuters spelenderwijs leren hoe ze met elkaar en het spelmateriaal moeten omgaan. Dit gebeurt in een uitdagende en veilige ruimte met speelgoed en activiteiten die specifiek bij de ontwikkelingsfase van de peuters passen.

Wij willen graag dat zowel de ouders als de peuters zich bij ons op hun gemak voelen, omdat de kinderen zich sneller ontwikkelen in een omgeving waarin zij zich thuis voelen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de peuters in hun ontwikkeling worden begeleid door een kleine groep vaste leidsters, die allen dezelfde vaste duidelijke regels hanteren. Wij willen de peuters een veilig en warm klimaat bieden, waarin de peuters op een positieve manier benaderd worden. Binnen dit klimaat proberen we de peuters zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Wij leren de peuters ook dat het belangrijk is dat mensen respect voor elkaar hebben en dat zij naar elkaar luisteren.

Wij denken en handelen vanuit de visie dat ieder mens eerlijk en met respect behandeld dient te worden en gelijke kansen moet krijgen. Ieder kind heeft verschillende talenten en behoeften. Dit betekent dat er geen standaard programma gebruikt kan worden om de kinderen te stimuleren. De leidsters kijken bij elk kind wat zijn/haar sterkere en zwakkere kanten zijn en spelen daarop in bij de begeleiding. Hiervoor is het noodzakelijk dat het kind gestimuleerd wordt op de diverse ontwikkelingsgebieden. We streven naar een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Op deze manier worden de peuters voorbereid om de overgang naar de basisschool geruisloos te laten verlopen.