inschrijving en plaatsing

U kunt uw peuter van twee of drie inschrijven door uw kind online aan te melden bij KOV-net. Uw kind wordt dan ingeschreven en op de wachtlijst geplaatst. Bij de plaatsingsovereenkomst ontvangt u de Algemene Voorwaarden.Na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst en het ontvangen van de startdatum kunt u eventueel kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. U wordt zelf geacht veranderingen hieromtrent in uw persoonlijke situatie en het aantal dagen dat uw peuter naar de peuterspeelzaal gaat direct aan de Belastingdienst afdeling Kinderopvang – toeslagen door te geven. Meer informatie hierover vindt u op de site www.toeslagen.nl en www.boink.info/home. Daarnaast is er voor peuters vanaf 2,5 jaar via de gemeente Wassenaar subsidie beschikbaar voor niet-tweeverdieners. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de hoofdleidster.


Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. U kunt uw kind inschrijven voor één of meerdere ochtenden per week. Als er plaats is, kunt u uw peuter diezelfde week nog laten beginnen. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot het begin van de nieuwe maand. Met het maandgeld wordt hiermee rekening gehouden. Als er geen plaats is op de ochtend(en) van uw keuze, komt uw kind op een wachtlijst te staan tot uw kind aan de beurt is. Het aantal keren dat de peuters op de peuterspeelzaal komen, varieert van één tot vijf morgens per week. Het is ons gebleken dat peuters makkelijker wennen als ze meer dan één keer per week komen. Wij adviseren ouders daarom om hun kind minimaal twee keer per week te laten komen. Oudere kinderen komen meestal vaker om de overgang naar de basisschool makkelijker te laten verlopen.

Iedere maand krijgt u een factuur via KOV-net, waarop het te betalen factuurbedrag staat geschreven. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd. U betaalt de totale kosten van een heel schooljaar (40 weken) verdeeld over 12 maandelijkse termijnen. Bij ziekte en afwezigheid van uw kind wordt u geacht gewoon door te betalen. Als u de plaatsingsovereenkomst op wilt zeggen geldt er een schriftelijke opzegtermijn van een maand. Bij een betalingsachterstand van meer dan één maand heeft Peuterspeelzaal Johan de Witt het recht om de opvang te beëindigen.